X

Oturum açın

Onaylamak için oturum açın

Şifrenizi mi unuttunuz?

...ya da Facebook ile giriş yap:

Hala bir AndroidPIT hesabınız yok mu? Kayıt ol
Icon

레이시티

(190)
Bu uygulama hakkında:Show more
GEREKEN ANDROİD VERSİYONU
2.2 ve yukarısı
YÜKLEMELER
5.000 - 10.000
FİYAT
ÜCRETSİZ

Benzer Uygulamalar

Top 5 Uygulama

TVGO Canli Tv
(5.113)
ücretsiz

Bu geliştiriciden daha fazla

김소루앱
(14)
ücretsiz
컴퓨터정보공유
(11)
ücretsiz

Açıklama

:: 레이시티를 즐기시는 사람들의 모임 ::

레이시티를 즐기시던 분들의 조그마한 재미를 드리는 공간입니다.
시뮬레이션과 함께 즐기는 나만의 레이시티 추억을 간직하세요.

만약 사용중 버그, 에러등이 발생하는 경우 개발자블로그에 방문하여
글 남겨주시면, 신속하게 반영하여 업데이트를 해드리도록 하겠습니다.

▶ 메인공략
- 돈벌이공략
- 레이시티일정표
- 차량기본옵션표
- 엔진최상옵션
- 부스터최상옵션
- 컨트롤최상옵션
- 치장강화옵션
- 치장세트옵션
- 스킬강화옵션
- 슈퍼카구매퀘
- 레전드구매퀘
- 레전드빙고정보
- 최속상승공략
- 각종미션루트
- 구간영상공략
- 룬옵션공략
- 쥬얼강화옵션공략
- 경험치계산기

▶ 레이OST
- 레이시티 전곡수록

▶ 시뮬레이션
- 가상차량강화
- 가상치장강화
- 가상엔진변환기
- 가상부스터변환기
- 레이싱엔진강화
- 행운컨디션카드
- 레이퀴즈열전
- 가상장비캡슐
- 가상주사위

▶ 추천견적 (수정준비중)
- 레이시티(중옵션)
- 레이시티(상옵션)
- 레이시티(풀옵션)
- 각종부품추천
- 각종소모품추천

▶ 스폰서존
- 카페
- 아프리카
- 블로그
- 홈페이지

▶ 관리센터
- 개발공지
- 개발블로그
- 다음카페
- 개발자후원

많은 이용부탁드립니다.
감사합니다.

개발자 블로그 : http://vip125.blog.me
개발자 카페 : http://cafe.daum.net/Xstem-Z

:: 이전패치내역 ::
[V3.02.11] - 13.08.25
- 각종 패치진행
[V3.02.10] - 13.04.14
- 인트로 팝업창에서 감사해요 클릭시 튕기는 문제 수정
- 내부 삭제된 소스가 그대로 방치되어 나타난 문제
[V3.02.09] - 13.04.13
- 내부 구조조정
- 내부 소스수정
- 탭 메뉴 수정
- 기존 시스템 보존 및 UI 수정
- 시뮬레이션 커뮤니티 어플로 전환중
- 기타 링크오류 수정
[V3.00.04]
- 캡슐시뮬레이션 버그 및 오류수정
[V3.00.03]
- 캡슐시뮬레이션 추가
[V3.00.02]
- 각종루트공략 파티수집미션 추가
- 가상장비캡슐 버튼아이콘 추가 (미완성)
- 데이터로드시 네트워크 체크 딜레이수정
[V3.00.01]
- 스폰서내용 수정
[V3.00.00]
- NEW 패키지 신규등록
- 관리센터 개발자후원탭 추가
- 어플네임 수정
- 기타 에러 수정
- 12.10.25일 플레이스토어 등록완료
[V3.01.00]
- 어플 전체적인 UI 및 아이콘 수정
- 내부 시뮬레이션 소스 수정으로 인한 속도향상
- 돈벌이공략 일부 오타 수정
- 레전드구매퀘 일부 사용자 리스트짤림 이 발생하여, 스크롤 추가
- 각종미션루트 사이드스크롤바 추가로 화면 확장
- 드랍정보 사이드스크롤바 추가로 화면 확장
- 스폰서존 사이드스크롤바 추가로 화면 확장
- 관리센터 사이드스크롤바 추가로 화면 확장
- 관리센터 메인페이지와 통합하여 불필요한 페이지이동 차단
- 가상치장강화 스페셜공구상자 사용시 성공확률이 적용되지 않았던 문제수정
- 가상엔진변환기 3.0 람다 엔진 추가
[V3.01.01]
- 슈퍼카구매퀘 데이터추가
- 가상주사위게임 추가
- 내부 시스템소스 약간 조정
- 기타 버그 수정
[V3.01.02]
- 경험치계산기 UI 개선
- 경험치계산기 시스템 변경
- 에쉴리 그레이트시 경험치 추가반영
- 레이퀴즈열전 클릭차단 (리뉴얼중)
- 기타 수정
[V3.02.00] - 13.02.03
- 메인공략 시스템 수정
- 일부 공략 수정 및 데이터 변경
- 모든 일반공략을 텍스트형식으로 전환
- 어플 속도개선 및 용량축소
- 시스템 소스 수정
- 기타 버그 수정
[V3.02.01] - 13.02.19
- 전체적인소스 최적화 수정
- 마진리셋 문제로 수정
- 레이아웃 통합, 텍스트통합
- 퀴즈소스 수정 및 UI수정 (준비중)
- T-AD 업데이트패치 적용
- 미션루트, 레전드, 구간영상 페이지통합
- 관리센터 호환성 문제 수정
[V3.02.02] - 13.02.20(긴급)
- 주사위 시뮬레이션 버튼클릭시 다운되는 현상 수정
- 내부 소스 수정후 처리완료
[V3.02.04] - 13.03.10
- TAD 버전 패치진행
- 부스터, 엔진변환기, 주사위
> 내부시스템수정(속도개선)
> 내부시스템수정(속도개선)
- 경험치계산기
> 내부시스템수정(속도개선)
> 레전드차량 계산추가
- 퀴즈열전
> 난위도별 퀴즈 오픈
- 슈퍼카구매퀘
> 데이터 추가
- 기타오류사항 수정
[V3.02.05] - 13.03.24
- 퀴즈게임 접수누적현상 수정
- 부스터변환기 기본옵션이 지속되던 현상 수정
- 카운트횟수 초기화 문제 수정
- 내부 시스템 소스 수정작업
- 공략텍스트 속도개선
- 기타 수정
[V3.02.06] - 13.03.26
- 내부 팝업 소스 추가
- 내부 데이터 수정
- 기타 수정
[V3.02.07][V3.02.08]
- 내부 데이터 수정

Uygulama ekran görüntüleri

레이시티
레이시티
레이시티
레이시티
레이시티
레이시티
레이시티

Yorumlar ve değerlendirmeler

Bu Android uygulamasını henüz test etmedik.
Hemen şimdi test raporu talebinde bulun!

Kullanıcı yorumları

Ortalama değerlendirme
4,8
(190)
Kişisel değerlendirme:

En son topluluk yorumları