X

Oturum açın

Onaylamak için oturum açın

Şifrenizi mi unuttunuz?

...ya da Facebook ile giriş yap:

Hala bir AndroidPIT hesabınız yok mu? Kayıt ol
Icon

레이시티 공략집

(50)
Bu uygulama hakkında:Show more
GEREKEN ANDROİD VERSİYONU
2.2 ve yukarısı
YÜKLEMELER
5.000 - 10.000
FİYAT
ÜCRETSİZ

Benzer Uygulamalar

Top 5 Uygulama

Kelime Avı
(22.267)
ücretsiz
Waze Social GPS Maps & Traffic
(1.985.080)
ücretsiz
Canli Türk TV
(3.375)
ücretsiz
Audible for Android
(81.077)
ücretsiz

Açıklama

:: 레이시티 최초공략집 ::

온라인 레이싱게임 레이시티 공략집입니다.
레이시티 게임의 경우 플레이도중 다른작업을 하기에는 불편함이 많기 때문에
어플을 이용하여 실시간으로 공략을 확인하고, 플레이 하면서 볼수 있는
편리함을 추구하고 있습니다.
특히 전체화면으로 플레이를 하실때에는 게임도중 Alt + Tab 을 이용하여
바탕화면으로 나와 검색을 해야되기 때문에 불편한점이 많습니다.

이 레이시티공략 어플에는
텍스트형식, 이미지형식, 링크형식 으로 구성된 공략들을 제공해드리고 있으며,
각종 시뮬레이션을 통하여 가상으로 체험할수 있는 공간을 마련하였습니다.

더 좋은 공략정보를 제공해드리기 위하여 항상 노력하고 있으며,
새로운 컨텐츠로 즐거움을 드리도록 개선하겠습니다.
만약 사용중 버그, 에러등이 발생하는 경우 개발자블로그에 방문하여
글 남겨주시면, 신속하게 반영하여 업데이트를 해드리도록 하겠습니다.

▶ 메인공략
- 돈벌이공략
- 레이시티일정표
- 차량기본옵션표
- 엔진최상옵션
- 부스터최상옵션
- 컨트롤최상옵션
- 치장강화옵션
- 치장세트옵션
- 스킬강화옵션
- 슈퍼카구매퀘
- 레전드구매퀘
- 레전드빙고정보
- 최속상승공략
- 각종미션루트
- 구간영상공략

▶ 외형드랍정보
- 이벤트차
- 소형차
- 준중형
- 중형차
- 대형차
- SUV
- 스포츠카
- 슈퍼카
- 레전드카

▶ 시뮬레이션
- 가상차량강화
- 가상치장강화
- 경험치계산기
- 가상엔진변환기
- 가상부스터변환기
- 레이싱엔진강화
- 행운컨디션카드
- 레이퀴즈열전
- 가상장비캡슐

▶ 레이권장견적
- 레이시티(중옵션)
- 레이시티(상옵션)
- 레이시티(풀옵션)
- 각종부품추천
- 각종소모품추천

▶ 스폰서존
- 카페
- 아프리카
- 블로그
- 홈페이지

▶ 관리센터
- 개발공지
- 개발블로그
- 다음카페
- 개발자후원

많은 이용부탁드립니다.
감사합니다.

개발자 블로그 : http://vip125.blog.me
개발자 카페 : http://cafe.daum.net/Xstem-Z

:: 이전패치내역 ::
[V3.00.04]
- 캡슐시뮬레이션 버그 및 오류수정
[V3.00.03]
- 캡슐시뮬레이션 추가
[V3.00.02]
- 각종루트공략 파티수집미션 추가
- 가상장비캡슐 버튼아이콘 추가 (미완성)
- 데이터로드시 네트워크 체크 딜레이수정
[V3.00.01]
- 스폰서내용 수정
[V3.00.00]
- NEW 패키지 신규등록
- 관리센터 개발자후원탭 추가
- 어플네임 수정
- 기타 에러 수정
- 12.10.25일 플레이스토어 등록완료

Uygulama ekran görüntüleri

레이시티 공략집
레이시티 공략집
레이시티 공략집
레이시티 공략집
레이시티 공략집
레이시티 공략집

Yorumlar ve değerlendirmeler

Bu Android uygulamasını henüz test etmedik.
Hemen şimdi test raporu talebinde bulun!

Kullanıcı yorumları

Ortalama değerlendirme
4,9
(50)
Kişisel değerlendirme:

En son topluluk yorumları