This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Amerikan Yargısı HTC ve Apple İçin Uzlaşma Süreci Başlatıyor

 

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Delaware Eyalet Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karar ile HTC One X ve Evo 4G cihazlarının Amerikan gümrüklerinden girişi durduruldu ve de mallara memurlar tarafından el konuldu. Karar ve uygulamanın ardından Apple ve HTC firmalarının patent anlaşmazlığı için karşılıklı uzlaşma görüşmelerine başlaması yönünde ek bir karar yayımlandı. Bu bir anlamda Android ve Apple Savaşı şeklinde yorumlanabilir.

Görüşmelere katılan HTC ve Apple yetkililerinin kendi şirket yönetimlerinde yönetimsel karar alma yetkileri bulunuyor olacak ve bir anlamda görüşmeler sırasında iki şirketinde ticari performansını direkt ilgilendirilen kararlar alınacak. Görüşmelerin 28 Ağustos 2012 tarihinde başlaması kararlaştırıldı.

Bu patent meselesinin altında yatan Apple tavrının uzun vadede kendilerine zaman kazandırıcı bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Apple ‘ın bu ‘patent’ konularındaki hassasiyetini ise biraz abartılı buluyor ve de Apple’ın sadece telefonu açıp kapatmak için bile patent iştahına sahip olduğu yönünde şüphelerimiz olduğunu yarı şaka yarı ciddi bir şekilde ifade ediyoruz.

Sürecin gidişatı ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

Fotoğraf; 2.bp.blogspot.com üzerinden alınmıştır

No comments

Yeni yorum yaz:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!