This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Geliştirici Anketi: Geliştiricilerin %45’i ikinci bir işte çalışıyor

Uygulama geliştiricileri arasında yapılan detaylı bir anket çok ilginç sonuçları su yüzüne çıkardı. Geliştiricilerin yarısına yakınının gün içerisinde çalıştıkları bir işleri var. İlk uygulamasının üzerinde çalışmaya devam edenlerin oranı %32. Geliştiriciler hakkındaki diğer ilginç istatistikleri aşağıda bulabilirsiniz:

 Anket çok ilginç sonuçlara işaret ediyor. Bunlar arasında geliştiricilerin sevdikleri, sevmedikleri ve yaşam biçimleri hakkında yer alanlar ön plana çıkıyor.

• Uygulama geliştiricilerinin %66’sı uygulamalarını Amazon Appstore ve Google Play uygulama platformlarına yükleyerek pazarlama arayışına girişiyorlar.
• Geliştiricilerin %63’ü uygulamalarını Android için geliştirirken, diğer %37’lik kısım ise iOS’a yönelik çalışıyorlar.
• Geliştiriciler arasındaki en popüler üretici ise Samsung

Dipnot: Anket içerisinde anket grubunun nasıl ve nereden seçildiği ve kendilerine nasıl ulaşıldığı bilgisine rastlayamadık


•.

No comments

Yeni yorum yaz:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!