This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Gezi Parkı Eylemlerinde Twitter Etkisi

31 Mayıs'tan bu yana devam eden Gezi Parkı eylemlerine teknoloji ve sosyal medyanın aktif kullanımı damgasını vurdu. Örneğin Monitera'nın verilerine göre, eylemler başlamadan önce Türkiye'den atılan günlük ortalama tweet sayısı 8 milyon civarında seyrederken, 31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bu sayı 13,5 milyona yükseldi. 

0teaser
Gezi Parkı eylemleriyle ilgili tweetlerin coğrafi dağılımı / © The Atlantic

31 Mayıs tarihinde İstanbul'daki Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların kesilmesine engel olmak için başlayan ve zaman içinde büyüyüp diğer şehirlere de yayılarak, hükümet karşıtı bir protestoya dönüşen Gezi Parkı eylemlerine damgasını vuran etkenlerden biri de teknolojinin aktif kullanımı ve özellikle Twitter'ın rolü oldu.

Eylemler süresinde geleneksel medyanın yavaşlığından ve kimi durumlarda da uyguladığı oto-sansürden yakınan prorestocular ana haber kaynağı olarak Twitter'ı kullandı. New York Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Medya ve Siyasi Katılım Laboratuarı adına yapılan bir araştırma eylemlerde Twitter'ın oynadığı role ilişkin ilginç veriler sunuyor.

twitter trends
Gezi Parkı tüm dünyada trending topic oldu. / © Twitter

Arap baharının aksine, ana merkez Türkiye

Araştırmanın ilgi çekici sonuçlarından biri, teknoloji etkisinin yoğun hisseildiği Arap isyanlarının aksine başlangıçtaki tweetlerin çok büyük çoğunluğunun ülke içinden gönderilmiş olmasıydı. Sözgelimi 2011'de Mısır'daki Mübarek karşıtı gösterilerle ilgili atılan tweetlerin sadece % 30'u ülke içinden gönderilmişken, bu rakam Türkiye'deki gösterilerde % 90 civarındaydı. Aşağıdaki haritada da görüldüğü gibi eylemlerle ilgili Twitter aktivitesinin yaklaşık % 50'si İstanbul'da yoğunlaşmış durumdaydı.

Olayların patladığı günden itibaren İstanbul'daki Twitter aktivitesini aşağıdaki interaktif video üzerinden de takip edebilirsiniz.

(Video linki için buraya tıklayın.)

Küçük bir grup kitleyi sürükledi

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de Twitter'da konuyla ilgili gerçekleşen iletişimin aslında çok küçük bir grup tarafından sürüklendiğini ortaya koyuyor. Rakamlara göre, toplam kullanıcıların sadece yüzde birlik bir kısmı, konuyla ilgili retweetlerin neredeyse % 80'ini ortaya çıkaran kitle olurken, temel haberleri izleyici sayısı yüksek olan küçük bir kitle yaymış oldu.

Dünya da ilgi gösterdi

Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre Taksim'deki olayların patlamasından sonra sadece Türkçe değil, İngilizce tweetlerin sayısı da zaman içinde artış gösterdi. Hareketin #occupygezi hashtag'ini kullanmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki benzer grupların da ilgisini çekmeye başlaması Uluslar arası Twitter etkinliğinin artmasına neden oldu. Öyle ki eylemlerin dördüncü gününde, konuyla ilgili atılan tweetlerin % 30'u İngilizce idi. Türkçe ve İngilizce tweet sayısındaki günlük değişimleri aşağıdaki grafik üzerinden takip edebilirsiniz.

twitter grafik
Eylemlerin üçüncü gününde Türkçe tweet sayısı azalırken, İngilizce tweetler artıyor. / © The Monkey Cage

Sonuç

Bu araştırma da gösteriyor ki, kimilerinin burun kıvırdığı ya da özel hayat hassasiyetinden ötürü uzak durduğu sosyal medya, akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir elektronik cihazlarla birleştiği zaman her konuda baş döndürücü bir potansiyel sergileyebiliyor. Mühim olan sosyal medyayı ve elinizdeki telefonu nasıl kullandığınız. 

Kaynak: The Monkey Cage

No comments

Yeni yorum yaz:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!