This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

Google Tablet Uygulamaları İçin Kalite Standartları Belirledi

 Google Play Store genel olarak akılı telefonlara yönelik uygulamaların pazarlanması esasına göre dizayn edilmiş bir platform. Google’ın kısa bir süre önce çıkarmış olduğu Nexus 7 ile tablet piyasasına ilgi duymaya başladığı çok aşikar. Bu anlamda Google tablet bilgisayarlara özel olarak geliştirilen ve de Google Play üzerinde pazarlanan uygulamaların kaliteleri hakkında bir takım standartlar belirleyerek uygulama geliştiricileri ile paylaştı.

 Tablet uygulamaları kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Google tarafından uygulama geliştiricileri için bir kontrol listesi hazırladı. Kalın kırmızı çizgilere sahip olmanın yanında daha çok tavsiye niteliğindeki ibarelere yer veren bu kontrol listesini bir klavuz olarak adlandırmak da mümkün.

Google tablet uygulamaları kalite standartları klavuzunun içerisinde üç ana başlık altında üç farklı bölüm bulunuyor. Bunlardan ilki uygulama düzeninin dizaynına ve kurgusuna yönelik olan 'düzen optimizasyonu'. İkinci ana başlık ise yazılımın oluşturulması ile ilgili teknik detaylara detaylara değinen 'kaynak kullanımı' bölümüne ait. Son olarak da yazılan uygulamaların testine yönelik ‘uygulama kalitesinin testi' başlığını görüyoruz.

Bu arada Google kendi sosyal ağı olan Google+ üzerinden tüm hafta boyunca Tablet Uygulamaları Kalite Kontrol Listesi bölümü altında uygulama geliştiricilerini desteklemek amaçlı bilgi paylaşımında bulunuyor.

Bir Nexus 7 kullanıcısı olarak Google’ın kalite standartları anlamında başlatmış olduğu bu girişimin ne zaman ve de nasıl gözle görülebilir bir etkiye sahip olabileceğini yakından takip ediyor olacağım.

No comments

Yeni yorum yaz:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!