This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. OK

[İnfografik] Samsung-Apple Davası ve İphone 5 Lansmanında S3 Satışları

Bildiğiniz üzere mobil teknoloji dünyası geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında iki önemli olay yaşadı. Bunlardan biri Amerika'daki Samsung-Apple davasında mahkemenin Apple lehine karar alması ve ikincisi Apple'ın iPhone 5'i tanıtması oldu. Öte yandan Localytics'in Samsung Galaxy S3 araştırmasına göre S3'ün satışlarında -özellikle bu iki önemli olayın yaşandığı tarihlerde- beklenmeyen artışlar gözüküyor.

İlk olarak patent davasının karar aşaması olan haftadaki %16 büyümeye göz atalım. Aslında buradaki artış çok büyük ihtimalle tüketicinin davaya olan tepkisi veya anlayamadığımız bir nedenden ötürü değil daha çok Samsung'un pazarlama stratejisindeki başarısından kaynaklanıyor. Çünkü 7 Ağustos haftasından itibaren satışlardaki büyümenin sürekli arttığını görüyoruz ve tüketicilerin Amerika'da yasaklanması olası bir ürünü -naif duygularla- tepki olarak satın almayacağını öngörebiliriz.

Burda asıl daha sağlıklı yorumlanabilecek artış iPhone 5 lansmanının olduğu haftadaki %15'lik artış. İki şeyi kesinkez söyleyebiliriz. İlki iPhone 5'in açıklandığı 4-10 Ağustos haftası tüketici bir müddet iPhone 5'i tanımak için beklemiş ve doğal olarak S3 satışları bundan etkilenmiş. İkincisi ise iPhone 5'ten umudunu kesen potansyel tüketici onun en büyük rakibi olan S3'e kaymış.

Yani tüketici son derece bilinçli hareket ediyor. Samsung patent davasından çok mücadeleyi er meydanında kazanmışa benziyor.

Sizin görüşleriniz neler?

Kaynak: Localytics

No comments

Yeni yorum yaz:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Got it!